Orders placed before Sunday are shipped on Tuesday. Les commandes placées avant dimanche sont expédiées le mardi. Bestellingen die voor zondag zijn geplaatst, worden dinsdag verzonden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Brussels Kvas srl. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Brussels Kvas. Brussels Kvas biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze Site is eigendom van en wordt beheerd door Brussels Kvas srl, met maatschappelijke zetel te Avenue de Bâle, 8, 1140 Evere, België, geregistreerd onder het nummer BE 0765984848.

Alle rechten zijn voorbehouden. Deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle teksten, lay-outs, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen van deze elementen mag worden gekopieerd, aangepast, vertaald, gereproduceerd of verzonden, in welke vorm en op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch (fotokopie, opname of andere), zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Brusselse Kvas.

Alle handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen van de site en elke andere vorm van intellectueel eigendom op deze site, inclusief het logo, de naam en de slogan "no hangover, no sorry", zijn eigendom van de Brusselse Kvas en zijn wettelijk beschermd . Elk gebruik van deze geregistreerde handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en elke andere vorm van intellectueel eigendom vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Brusselse Kvas.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel we de nauwkeurigheid en actualisering van alle informatie op de site garanderen, kan Brussels Kvas srl niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, onduidelijkheden of weglatingen met betrekking tot de informatie die op de site wordt vermeld. Alle aankondigingen en verklaringen op deze site met betrekking tot marketingactiviteiten of financiële gegevens zijn slechts intentieverklaringen en impliceren geen enkele verplichting of aansprakelijkheid van de kant van Brussels Kvas srl.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

 

HYPERTEXT LINKS

Deze Site bevat hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. Deze websites en de informatie op deze websites vallen niet onder ons controle of toezicht en we hebben deze websites of de informatie die ze bevatten niet geverifieerd, en we bieden geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, wettigheid of volledigheid van deze informatie op deze sites. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op deze sites of informatie in het algemeen die door onze Site wordt doorgegeven.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

 

TOEPASSELIJK RECHT
Deze Algemene voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

 

CONTACT
Vragen over de algemene voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via online-shop@brusselskvas.com